METALLBEARBETNING

Jålek AB erbjuder många olika processer för plåtdetaljer. Använd oss som er resurs i ert utvecklingsarbete från idé till färdig produkt. Vi står för snabba och säkra leveranser. 

LASERSKÄRNING

Laserstrålen skär avancerade former i tunna och tjocka material utan risk för brytskador. Metoden innebär en flexibel bearbetning med låga initialkostnader.

STANSNING

Stansade produkter görs i en mängd material ofta i tunnare plåt. Våra revolverstansmaskiner ger en flexibel process med produktunika verktyg.

PRESSNING

Vi pressar/bockar i NC-styrda maskiner med korta ställtider.

SVETSNING

MIG och TIG i rostfritt, stål och aluminium framför allt.

MONTERING

Vi behov hjälper vi till med montering.

GRADNING

Borstgradning, trumling, ingår i vår processbearbetning.

LASERSCANNING

Efter skärning av detaljen kontrolleras produkten genom laserscanning. Produkten scannas och jämförs med
CAD-filen. (laserskärning, stansning)

 

Mer om vår kapacitet och maskinpark.

Rätt metod för rätt ändamål inom metallbearbetning!